Monthly Archives: دسامبر 2017

پایان فعالیت بخش Documentation وب­‌سایت Stack Overflow

پایان فعالیت بخش Documentation وب­‌سایت Stack Overflow

از نوشته های من در سکان آکادمی پس از گذشت تقریباً ۱ سال از آغاز به کار نسخهٔ بتا بخش Documentation وب‌سایت استک‌اورفلو در تاریخ 21 جولای سال 2016، فعالیت این سرویس متوقف شد. پیش‌تر در مطلبی با عنوان Stackoverflow با ارائهٔ بخش Documentation، کار را برای برنامه‌نویس‌ها ساده‌تر کرد، سرویسی از سایت محبوب استک‌اورفلو را معرفی کردیم که […]